1 sáčok zmesí (1kg) + 2 litry vody = cca 25-30 porcií

 zaruka

Náklady na 150 porcií v €/deň
Zmes 5 kg 29
El. energie 8 hodín 3,2
Brigádnik 8 hodín 16
-  
Celkové náklady 48,2
Náklady na 1 porciu 48,2 : 150 = 0,32 €
-  

Výnosy na 1 porciu

(pri cene 0,8 €/porcia)

0,8 - 0,32 = 0,48 €
Výnosy pri 150 porciách 150 * 0,48 = 72 €

 

Vychádzame z predaja 150 porcií za deň, čo je cca 20 porcií za hodinu.


 

Náklady na 250 porcií v €/deň
Zmes 8 kg 46,4
El. energie 8 hodín 3,2
Brigádnik 8 hodín 16
-  
Celkové náklady 65,6
Náklady na 1 porciu 65,6 : 250 = 0,26 €
-  

Výnosy na 1 porciu

(pri cene 0,8 €/porcia)

0,8 - 0,26 = 0,54 €
Výnosy pri 250 porciách 250 * 0,54 = 135

 

Vychádzame z predaja 250 porcií za deň, čo je cca 30 porcií za hodinu.


 

Náklady na 400 porcií v €/deň
Zmes 13 kg 75,4
El. energie 8 hodín 3,2
Brigádnik 8 hodín 16
-  
Celkové náklady 94,6
Náklady na 1 porciu 94,6 : 350 = 0,24 €
-  

Výnosy na 1 porciu

(pri cene 0,8 €/porcia)

0,8 - 0,24 = 0,56 €
Výnosy pri 350 porciách 350 * 0,56 = 224 €

 

Vychádzame z predaja 400 porcií za deň, čo je cca 50 porcií za hodinu.

 

Nie je zohľadnené nájomné predajného miesta a prenájom stroja.